Fòcas air coimhearsneachdan ro Latha na Pàrlamaid

28.01.2013

 Mar phàirt den obair againn air thoiseach air an dàrna Latha Pàrlamaid, bidh Pàrlamaid na h-Alba a’ cumail sreath de choinneamhan poblach air feadh nan Eilean Siar anns a’ Ghearran.

Bidh na seiseanan fiosrachaidh seo saor ’s an asgaidh agus bheirear sùil annta air mar a bhios a’ Phàrlamaid ag obair agus mar a dh’fhaodadh duine sam bith pàirt a ghabhail anns an obair aice. Gheibhear fiosrachadh mu chùrsa nan athchuingean poblach (public petitions) a bheir cothrom do dhaoine air feadh na h-Alba athchuinge a chur ri chèile ’s a thoirt a-steach don Phàrlamaid aca a’ togail cùisean anns a bheil an ùidh.

Bidh na seiseanan gu h-ìosal gan cumail:

Dimàirt 12 Gearran

Eilean Bharraigh - Taigh-òsda Bhagh a’ Chaisteil

4f. - 6f. agus a-rithist aig 6.30f - 8.30f.

Diciadain 13 Gearran

Beinn na Faoghla - Taigh-òsda an Eilein Doirch (Dark Island Hotel), Lionacleit

4f. - 6f. agus a-rithist aig 6.30f. - 8.30f.

Diardaoin 14 Gearran

An Tairbeart - Taigh-òsda na Hearadh

3f. - 5f. agus a-rithist aig 6f. - 8f.

Dihaoine 15 Gearran

Steòrnabhagh - Taigh-òsda a’ Chalaidh (Caladh Inn), Sràid Sheumais

3f. – 5f. agus a-rithist aig 6f. – 8f.

Airson barrachd fiosrachadh mu gach seisean no gus àite a chur dòigh cuir fios gu Paul Anderson air 0131 3485357 no le post-d gu: [email protected].

Contact information

Media

Public information

  • Telephone: 0800 092 7500
  • Textphone users can contact us on 0800 092 7100
  • We also welcome calls using the Text Relay service
  • Text message: 07786 209888
  • [email protected]

Follow us on twitter @scotparl

This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.