Cinn-latha fosaidh

Fosadh - is e seo àm a tha seo nuair nach eil a' Phàrlamaid na suidhe ach nach eil i air a sgaoileadh nas motha. Mar as trice, bidh fosaidhean Pàrlamaid na h-Alba ann aig an aon àm ri saor-làithean sgoile is saor-làithean poblach.

Is iad seo na cinn-latha fosaidh a dh'aontaich a’ Phàrlamaid 

 • 6 Dàmhair – 21 Dàmhair 2012
 • 22 Dàmhair 2012 – 6 Dàmhair 2013 
 • 9 – 17 Gearran 2013
 • 30 Màrt – 14 Giblean 2013
 • 29 Ògmhios – 1 Sultain 2013
 • 12 – 27 Dàmhair 2013
 • 21 Dùbhlachd 2013 – 5 Faoilleach 2014.

(Tha na cinn-latha seo uile in-ghabhalach)

 

Cinn-latha fosaidh mar a chaidh aontachadh leis a' Phàrlamaid:

 

Ann an 2018:

 • 10 gu 18 Gearran 2018 
 • 31 gu 15 Giblean 2018  
 • 30 Ògmhios gu 2 Sultain 2018
 • 6 gu 21 Dàmhair 2018  
 • 22 Dùbhlachd 2018 gu 6 Faoilleach 2019

Ann an 2019:

 • 9 gu 17 Gearran 2019
 • 6 gu 21 Giblean 2019  
 • 30 Ògmhios gu 1 Sultain 2019
 • 12 gu 27 Dàmhair 2019  
 • 21 Dùbhlachd 2019 gu 5 Faoilleach 2020 

(Tha na cinn-latha seo uile ion-ghabhalach) 

Faic deasbad no coinneamh comataidh

Faodaidh tu tighinn don Phàrlamaid agus coinneamh den Phàrlamaid no de chomataidh phàrlamaideach fhaicinn. Fios mu bhith a' cur tiocaidean air dòigh ro làimh.

A' tadhal air a' Phàrlamaid

Faodaidh tu tadhal air a' Phàrlamaid rè an fhosaidh airson turas den togalach saor is an asgaidh. Gheibh a-mach mar a chuirear turas air dòigh.

This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.