Leabhrain is Iùil

Bidh sinn a’ foillseachadh diofar bhileagan is leabhranan a tha a’ mìneachadh mar a bhios Pàrlamaid na h-Alba ag obair; a tha a’ brosnachadh com-pàirt leis a’ phobaill agus a tha a’ toirt stiùireadh do dhaoine a tha a’ tadhal air an togalach. Tha na foillseachaidhean air fad againn saor is an asgaidh agus tha iad rim faighinn ann an diofar chànanan is cruthan.

Ma tha ais-eòlas no beachd sam bith air na goireasan seo, leig fios thugainn aig Sgioba an Fhiosrachaidh is nam Foillseachaidhean Poblach.

FestivalPoliticsIIILN20090822

Sreath "Gabh pàirt"

Bilegan a tha a' brosnachadh a' phobaill gus pàirt a ghabhail sa Phàrlamaid

ChamberRearIILN20080227

Sreath "Mar a tha Pàrlamaid na h-Alba ag obair"

Bileagan a tha a' mineachadh comasan is obair Pàrlamaid na h-Alba

MSP Building

Sreath "Cò tha gam Riochdachadh?"

Bileagan a tha a’ mìneachadh carson a tha diofar seòrsaichean riochdachaidh aig daoine ann an Alba is a tha a’ soillearachadh dleastanasan Pàrlamaid na h-Alba.

Visitor Services Tour Guide

Sreath "Faigh a-mach mu Phàrlamaid na h-Alba"

Bileagan gus dèanamh cinnteach gum bi deagh thuras agad gu togalach na Pàrlamaid.

Dealbh de thogalach na Pàrlamaid san dorchadas

Foirm Ordugh Bhileagan

Ordaich bileagan pàrlamaideach an seo an-asgaidh

This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.