Sreath "Gabh pàirt"

Common Questions

Common Questions answers some of the questions that you most frequently ask of the Parliament.

Thu fhèin is do Phàrlamaid fhèin

Tha Thu Fhèin agus do Phàrlamaid Fhèin na ghearr-chunntas air mar a bhios BPA gad riochdachadh agus air mar as urrainn dhut fios a chur dhan Phàrlamaid agus ar leantainn air na meadhanan-sòisealta.

deanamh_feum_beag

A' dèanamh feum de Phàrlamaid na h-Alba

Tha a' dèanamh feum de Phàrlamaid na h-Alba a' mìneachadh mar as urrainn dhut pàirt a ghabhail ann an obair Pàrlamaid na h-Alba.

deanamh_feam_simplidh_beag

A' dèanamh feum de Phàrlamaid na h-Alba (Gàidhlig shìmplidh)

Tha an leabhran seo ag innse dhut mar a thogas tu do ghuth ann am Pàrlamaid na h-Alba ann an Gàidhlig shìmplidh shoilleir

athchuinge_beag

A' cur athchuinge gu Pàrlamaid na h-Alba

Gearr-chunntas air pròiseas athchuingean Pàrlamaid na h-Alba.

Bhòtadh agus Pàrlamaid na h-Alba

ha Bhòtadh agus Pàrlamaid na h-Alba a' mìneachadh mar as urrainn dhut clàradh airson bhòtadh, mar a bhòtas tu, agus mar a thèid do bhòt a chunntadh airson taghaidhean Pàrlamaid na h-Alba agus anns an reifreann a tha gu bhith ann ann an 2014.

GaelicInTheParliamentLN20110714.jpg

Gàidhlig ann am Pàrlamaid na h-Alba

Fios mu sheirbheisean Gàidhlig don phobal, do BhPA agus do luchd-obrach na Pàrlamaid agus mu Phlana Gàidhlig Buidheann Chorporra Pàrlamaid na h-Alba.

neachfianais_comataidh_beag

A’ nochdadh mu choinneamh comataidh Pàrlamaid na h-Alba

Tha fiosrachadh sa bhileag "a' nochdadh mu choinneamh comataidh Pàrlamaid na h-Alba" airson daoine a tha gu bhith a' toirt seachad fianais do chomataidhean pàrlamaideach.

This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.