An Aithisg Oifigeil

'S e an Aithisg Oifigeil an clàr oifigeil den a h-uile rud a thèid a ràdh aig coinneamhan poblach aig Pàrlamaid na h-Alba agus a comataidhaen. Tha a' bhileag seo a' mìneachadh dè th' anns an Aithisg Oifgeil agus a' mineachadh mar a thèid a dhèanamh.

Briog air a' cheangail gus a' bhileag fhaighinn:

Tha seo ri fhaighinn sa Bheurla cuideachd. 

 

This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.